szabla


szabla
przestarz. Roznieść (kogoś) na szablach «zabić kogoś, rozsiekać szablami»: Gdzie te czasy, kiedy garstka szlachciurów potrafiła roznieść na szablach kilka wsi. CKM 11/2000.
Skrzyżować, krzyżować z kimś szablę (szable) zob. skrzyżować.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Szabla — [IPA|ˈʂabla] (plural: szable) is the general Slavic word for sabre. In particular, it is used to describe a specifically Eastern European one edged sabre like mêlée weapon with a curved blade and, in most cases, a two bladed tip called a feather… …   Wikipedia

  • szabla — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. szablali || szablabel {{/stl 8}}{{stl 7}} biała broń sieczna przeznaczona do cięcia i kłucia, o zakrzywionej głowni, dziś używana tylko w szermierce : {{/stl 7}}{{stl 10}}Walka na szable. Szabla polska. Ciąć …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szabla — ż I, DCMs. szablali; lm D. szablali a. szablabel 1. «broń sieczna o wygiętej jednosiecznej klindze (dziś używana tylko jako broń sportowa)» Szabla w ozdobnej pochwie. Cięcie szablą. Walka na szable. Przypasać, przypiąć do boku szablę. Dobyć… …   Słownik języka polskiego

  • Säbel — Schwert * * * Sä|bel [ zɛ:bl̩], der; s, : lange Hiebwaffe mit leicht gekrümmter Klinge, die nur auf einer Seite eine Schneide hat: er schwang wild den Säbel; sie ficht mit dem Säbel. Zus.: Krummsäbel, Offizierssäbel. * * * Sä|bel 〈m. 5〉 Hiebwaffe …   Universal-Lexikon

  • Poland Is Not Yet Lost — Mazurek Dąbrowskiego English: Dąbrowski s Mazurka One of a series of postcards, designed by Juliusz Kossak, illustrating the lyrics of Mazurek Dąbrowskiego National an …   Wikipedia

  • Wojciech Zabłocki — (b. December 6, 1930 in Warsaw) is a Polish architect and fencer.ports careerZabłocki participated in four Olympic Games: 1952 Helsinki, 1956 Melbourne, 1960 Rome, 1964 Tokyo and won two silver (1956, 1960), one bronze medal (1964) in team sabre… …   Wikipedia

  • Sabre — The sabre or saber (see spelling differences) is a kind of sword that usually but not always has a curved, single edged blade and a rather large hand guard, covering the knuckles of the hand as well as the thumb and forefinger. Although sabres… …   Wikipedia

  • Chasing Vermeer — Chasing Vermeer …   Wikipedia

  • Sarmatism — embodied the dominant lifestyle, culture and ideology of the szlachta (nobility) in the Polish Lithuanian Commonwealth from the 16th century to the 19th century. Together with Golden Liberty, it formed the unique aspects of the Commonwealth s… …   Wikipedia

  • Jan Jakub Kolski — (born January 29, 1956 in Wrocław) is a Polish film director, cinematographer, and writer.Kolski is the son of a film editor named Roman Kolski, and is the brother of Ewa Pakulska, also a film editor. From age eleven until age fourteen, he lived… …   Wikipedia